Veri Depolama Çözümleri
VERİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ
Veri depoları, kurumların en önemli ve vazgeçilmez kaynaklarından biridir.

Yıllar içinde kurumlar büyüdükçe, çalışan sayısı arttıkça, kurumların sosyal ve ticari yapıları karmaşık hale gelmekte ve bilginin önemi daha da artmaya devam etmektedir. Tahminlerin ötesinde büyüyen ve yönetilmesi daha da zorlaşan dijital veriler depolama ve güvenlik önlemleri konusunda uzmanlaşma zorunluluğu oluşturmuştur.

Veri depolama sistemlerinde trend; farklı uygulamaları, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri destekleyen esnek mimarilere doğru yönelmektedir.Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek verinin güvenliği, farklı protokollerle erişilebilirliği, farklı teknolojilerin bir arada kullanımı ve yönetilebilirliği sağlanabilmektedir. Tüm bu çözümler için Uzmantek’in güçlü çözüm ortakları ve özgün çözüm önerileri mevcuttur.