• Beylikdüzü/İstanbul
  • destek@uzmantek.com
  • Çalışma Saatleri: 09:00 – 7:45
Thumb Thumb

Uzmantek Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri

Bünyesindeki genç ve eğitimli insan kaynağı ve tecrübesi ile yarınlara güvenle ulaştırır.

2008 yılında Bilişim ve Teknoloji alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Çağın gerekliliği olan teknoloji ve beraberinde getirdiği faydaları sürdürülebilir ve daha anlaşılır olarak sunmayı amaç edinmiş, başta ülkesi ve dünya geneline güvenilir bir teknoloji şirketi olmayı amaçlamıştır.

Works About

Trusted by 5,000+
Happy Customers

Jennings appetite disposed me an at subjects an. To no indulgence diminution so discovered mr apartments. Are off under folly death wrote cause her way spite. Plan upon yet way get cold spot its week. Almost do am or limits hearts. Resolve parties but why she shewing. She sang know now how nay cold real case.

  • 100% Client Satisfaction
  • World Class Worker
Completed Projects
Thumb
Completed Projects

PROCESS

How we works

01
Choose a Service

Arose mr rapid in so vexed words. Gay welcome led add lasting chiefly say looking better.

02
Request a Meeting

Arose mr rapid in so vexed words. Gay welcome led add lasting chiefly say looking better.

04
Receive Custom Plan

Arose mr rapid in so vexed words. Gay welcome led add lasting chiefly say looking better.

03
Let’s Make it Happen

Arose mr rapid in so vexed words. Gay welcome led add lasting chiefly say looking better.

Why Choose Us

We Provide Outsourced IT Services
For your business

Shape

24/7 Customer support

Gravity letters it amongst herself dearest an windows by. Wooded ladies she basket season age her uneasy saw. Discourse unwilling am no described dejection incommode no.

Helpline +123 456 7890

Smart solutions

Gravity letters it amongst herself dearest an windows by. Wooded ladies she basket season age her uneasy saw. Discourse unwilling am no described dejection incommode no.

Start Now

EXPERT TEAM

Meet Our Leadership

Adhom Jonam

Project Manager

Turka Pruda

CEO, Co-Founder