Network Solutions
Network Solutions
Ağ Çözümleri yerel, geniş alan ve kablosuz alan ağınızı sürdürülebilir, esnek, ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve güvenilir şekilde en yeni teknolojilere uygun olarak tasarlamaktadır.

 Ağı hızlandırıp maliyetini ve karmaşıklığını azaltmak, güvenliğini artırmak ve mobilitenin tüm değerlerinden faydalanılmasına yardım etmektedir. Uzmantek, ağ tasarımını, kurum ve kuruluşların performans ve maliyet değişkenlerini dikkate alarak yapılandırmakta; iletişim teknolojilerinin sunduğu yeni fırsatları da mevcut altyapıya entegre etmektedir.

Değişik lokasyonlarda hizmet veren ofislerin ve internet bağlantısı ihtiyacının artması, bulut teknolojileriyle uygulamaların merkezileşmesi, bant genişliği ihtiyacını arttırmaktadır. Bu durum da farklı trafiklerin akıllı geniş alan ağı çözümleri üzerinden yönetilmesini gerekmektedir. Uzmantek, kurumsal ağ çözümleri kapsamında talep ve ihtiyaçların, iş planları doğrultusunda en uygun ağ teknolojileri çözümünü üretmektedir.Kapasite ve performans planlama, optimizasyon, yerel uluslararası standartlara uyumluluk analizlerini yapılarak, analiz çıktılarının öneri modellerine dönüştürülmesini sağlamaktadır.