Infrastructure
Infrastructure
Bünyesindeki genç ve eğitimli insan kaynağı ve tecrübesi ile yarınlara güvenle ulaştırır.

Infrastructure

Bilgi teknolojileri ve sistemleri neredeyse her kurumun iş süreçlerinin zorunlu bir parçası haline gelmiştir. Teknolojinin çok hızlı bir şekilde değişmesi ve gelişmesi nedeniyle de BT/BS sistemlerinde her konuda uzmanlaşmak neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir.

Uzmantek Bilişim, BT/BS sistemlerinde kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile uzman kadrosuyla aşağıdaki konularda danışmanlık, tasarım, planlama, kurulum ve destek hizmetleri vermektedir.

SİSTEM ALTYAPILARI

Uzmantek Bilişim kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek, kurum için en uygun sistem altyapılarının oluşturulması için danışmanlık, tasarım, kurulum ve destek hizmetleri vermektedir.

Sunucu

Yedekleme

Kurumsal ağ (domain, merkezi yetkilendirme vb.)

Sistem odaları

Felaket kurtarma merkezleri

AĞ ALTYAPILARI

Günümüzde hızla gelişmekte olan bilgi iletişim teknolojileri, düşük maliyetli, hızlı, yüksek kaliteli bir ağ alt yapısı ihtiyacını beraberinde getiriyor. SU Bilgi Teknolojileri yetişmiş, deneyimli uzman kadrosu ile müşteri odaklı, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunarak, ağ altyapı sisteminin kurulması, yönetilmesi, aktif ve pasif ağ ekipmanlarının birbirileri ile sorunsuz entegre edilmesi, mevcut ağ alt yapınızın son teknolojik çözümlerle yeniden yapılandırılması anlamında anahtar teslim projeler ve danışmanlık hizmetleri verebilmektedir.

Yapısal kablolama (utp, fiber optik, telefon, sonlandırma, etiketleme, sertifikalandırma vb.)

Ağ aktifleri (network switch, modem, router vb.)

Kurumsal kablosuz ağlar (şirket içi ve misafir ağları)

Geniş alan ağ bağlantıları (ofisler arası bağlantılar, uzaktan ofise erişim vb.)

İnternet erişim altyapıları

TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPILARI

Günümüzde telekomünikasyon sistemleri BT sistemlerinin bir parçası haline gelmiştir. İletişim ihtiyaçları arttığı için kaliteli altyapılara olan ihtiyaç da artmıştır. Telekomünikasyon sistemlerinin kurum içindeki diğer iletişim sistemlerine entegrasyonu ise adeta bir zorunluluk haline gelmektedir.

Uzmantek Bilişim uzman personeli ile kurum için ihtiyaç duyulan telekomünikasyon altyapısının kurulması, yenilenmesi ve geliştirilmesi için her türlü hizmeti vermektedir.

Telefon santralleri

IP Telephony & VOIP

İletişim maliyetleri azaltma

MERKEZİ YETKİLENDİRME SİSTEMLERİ

Kurumlar içindeki dağıtık yapılarda kullanıcıların ayrı ayrı kontrol edilip yetkilendirilmesi ciddi zaman ve kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca yetkilendirme işlemleri sırasında yapılan unutkanlıklar güvenlik zafiyetlerine de neden olmaktadır. Bu yüzden merkezi yetkilendirme sistemleri her gün daha da önemli bir konuma gelmektedir. SU Bilgi Teknolojileri, kurumunuzun ihtiyaçlarını analiz ederek ihtiyaçları olan sistemlerin planlanıp oluşturulması ve sonrasında bakımı konularında hizmet vermektedir.

MERKEZİ KAYIT VE İZLEME SİSTEMLERİ

Kurum içindeki BT sistemleri değişik parçalardan oluşmaktadır. Sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi ve yürütülebilmesi için de bu sistemlerin düzenli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bazen problemler tek bir sistem izlenerek anlaşılabilse de bazen diğer sistemlerle birlikte izlenerek sonuca ulaşılabilmektedir.

Merkezi kayıt izleme ve korelasyon sistemleri ile BT sistemlerinin tüm çıktıları merkezi bir yerde toplanarak, sağlıklı olarak işlenmekte ve anlamlı çıktılar oluşturulması sağlanabilmektedir. Böylece BT personeli açısından zaman ve kaynak tasarrufları yapılabilmektedir.

SU Bilgi Teknolojileri, Merkezi Kayıt, İzleme ve Korelasyon sistemleri konusunda kurumlara uygun çözümler oluşturulması konusunda hizmet vermektedir.

KURUMSAL İŞ SUNUCULARI, SERVİSLERİ VE BARINDIRMA

Uzmantek Bilişim, kurumsal sistem seçenekleri içerisinden maliyet ve içerik açısından kuruma en uygun olanın tespit edilmesi, kurulması ve yürütülmesi konularında her türlü hizmeti vermektedir.

E-Posta, WEB, DNS, FTP

Sanallaştırma sistemleri

Otomasyon sistemleri

Sunucu ve depolama sistemleri

Yedekleme sistemleri

Veri tabanları sistemleri

Doküman yönetim sistemleri

İş akış, takip ve yönetim sistemleri

FİZİKSEL ve AĞ GÜVENLİĞİ

Uzmantek Bilişim kurumların fiziksel ve ağ güvenliği altyapılarının analiz, kurulum ve bakım süreçlerinde her türlü hizmeti vermektedir.

Güvenlik duvarları

Kurumsal anti virüs uygulamaları

Kullanıcı adı ve şifre kontrollü internet erişimleri sunum sistemleri

İnternet erişimleri filtreleme ve raporlama sistemleri

Şirket ağlarına kontrollü erişim altyapıları

Fiziksel geçiş kontrol sistemleri (parmak izi okuma, kartlı geçiş vb.)

Kamera, güvenlik ve alarm sistemleri